Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Popis zanimanjaElektroničar-mehaničar
Elektroničar-mehaničar
Srijeda, 08 Travanj 2009 18:01
Elektroničari-mehaničari proizvode, sastavljaju, kontroliraju i održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu. Elektronička oprema obuhvaća televizore, radio tehniku, audiotehniku i videotehniku, telefone, radare, opremu za kontroliranje proizvodnih procesa u industriji te opremu za kontrolu medicinske opreme. Elektroničari- mehaničari instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, proučavaju način rada opreme, provjeravaju uobičajene uzroke kvarova, koriste se nacrtima i uputama, otklanjaju kvarove strujnog kruga, zamjenjuju neispravne komponente te određuju isplativost popravka. Za zanimanje elektroničar- mehaničar, uz dobar vid na blizinu, nužni su sposobnost razlikovanja boja, dobra koordinacija pokreta i vida te spretnost ruku i prstiju. Od psihičkih osobina traži se sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema , visok stupanj apstraktnog mišljenja i dominiranje znanja nad vještinama. U osposobljavanju za zanimanje elektoničar- mehaničar naglasak je na stjecanju znanja. Osnovni teorijski predmeti jesu : tehničko crtanje, elektronički materijali i komponente, digitalna elektronika, osnove radijske i televizijske tehnike, mjerno- regulacijska tehnika i audiouređaji. Elektroničari- mehaničari rade najprije kao pomoćnici u servisima ili se zapošljavaju u industriji. U servisima postoji dobra mogućnosti zarade, ovisno o opsegu posla. Nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita, dotadašnji pomoćnik može otvoriti vlastiti obrt. Bliska zanimanja su finomehnaičar, elektromehaničar, tehničar za finomehaniku, elektrotehničar i tehničar za računalstvo.

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 136/2003.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2009.htm
Ažurirano Srijeda, 20 Svibanj 2009 13:37
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.