Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Popis zanimanjaAutoelektričar
Autoelektričar
Srijeda, 08 Travanj 2009 18:03
Autoelektričari održavaju rasvjetu, paljenje, električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu. Autoelektričari moraju poznavati princip rada elektroničkih sustava, prepoznati kvar, ispitati i zamijeniti elektroničke komponente. Moderni automobili imaju sve više elektroničkih reguliranih funkcija ,pa je primjena osnovnih znanja elektrotehnike i elektronike za električne i elektroničke uređaje u automobilu ključna za ovo zanimanje. Autoelektričari moraju imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja, dobar sluh te dobru motoričku spretnost prstiju i ruku. Od psihičkih osobina traži se dobra sposobnost rasuđivanja. Poželjna je dobra sabranost u radu. Temeljne matematičke sposobnosti potrebne su i zbog kasnijeg napredovanja. U teorijskom dijelu osposobljavanja važni su ovi stručni predmeti : autoelektrika, elektronične komponente, elektrotehnički materijali, električni strojevi, računalstvo, tehničko crtanje i elementi strojeva. Zanimanje autoelektričar dosta je zahtjevno, a uvjeti rada mogu biti teški. Mogućnost zapošljavanja je prosječna. Autoelektričari rade najprije kao pomoćnici, a nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt. Bliska zanimanja su elektroinstalater, elektromehaničar i automehaničar.
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje AUTOELEKTRIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 112 /2004. http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2133.htm
Ažurirano Petak, 22 Svibanj 2009 17:19
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.