Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: UpisiRokovi
Rokovi
Srijeda, 20 Svibanj 2009 11:24

 KALENDAR 

 

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

27.05.2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja u RH

14.06. 2019.

Početak prijava obrazovnih programa

26.06.2019.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

30.06.2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

01.07.– 05.07. 2019.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

 26.06. 2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

27.05. –26.06. 2019.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

08.07. 2019.

Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.07. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.07. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanja s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.07. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.07. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I.razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

15.07. – 19.07. 2019.

8-14h

(svaki dan)

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

20.07. 2019.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12.08.2019.

Ažurirano Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 08:10
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.