Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Djelatnici škole
Djelatnici škole
Razredništvo školska godina 2016./2017.
Srijeda, 20 Svibanj 2009 17:10

1.A

Tomislav Antolović

 

2.A

Ljubica Papić

 

3.A

Brankica Grgić Elzner

1.B

Jelena Matijević

 

2.B

Mladen Miličević

 

3.B

Darko Josip Zrinjan

1.C

Boris Babić

 

2.C

Ivan Sohor

 

3.C

Diana Hršak

1.D

Dominika Papić Kukić

 

2.D

Dragutin Biđin

 

3.D

Željko Mandić

1.E

Miroslav Bračić

 

2.E

Željko Cvrtila

 

3.E

Katarina Ćaćić

1.F

Ankica Vlašiček

 

2.F

Anita Brčić

 

3.F

Ana Režek

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.H

Sanda Stražičić

 

2.H

Sanja Vištica

 

3.H

Hrvoje Jularić

1.i

Damir Čolig

 

2.i

Diana Vrkljan Lovrić

 

3.i

Miodrag Vojvodić

1.J

Ratko Harauzek

 

2.J

Boško Crnjak

 

3.J

Vesna Sesar

1.L

Dubravka Vlaičević

 

2.L

Želimir Begović

 

3.L

Krunoslava Sušac

1.M

Enio Prša

 

2.M

Filomena Škobalj

 

3.M

Valerija Bartolec

   

 

   

 

   
Ažurirano Srijeda, 12 Listopad 2016 06:40
 
Školski odbor
Srijeda, 20 Svibanj 2009 17:09

§ upravlja Školom

§ imenuje i razrješuje ravnatelja Škole

§ donosi Statut Škole, Godišnji plan i program rada Škole, Školski kurikulum, financijski plan i dr.

§ razmatra rezultate obrazovnog rada, prijedloge Vijeća roditelja i Vijeća učenika, predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole i dr.

 

§ daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi, Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi i dr.

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

 

IZ REDA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

Dragana Katunarić – predsjednica

 

Anita Brčić

IZ REDA RADNIKA ŠKOLE

Tomislav Antolović

IZ REDA RODITELJA UČENIKA ŠKOLE

Damir Lukić

PREDSTAVNICI OSNIVAČA

Ante Kolobara

 

Jaka Mustapić – zamjenica predsjednice

 

Marijan Štuban

Ažurirano Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 10:16
 
Nastavničko vijeće
Srijeda, 20 Svibanj 2009 17:07

AKTIVI PO PREDMETIMA

PROFESORI / NASTAVNICI / SURADNICI

 

HRVATSKI JEZIK

Željko Cvrtila, prof.

Jelena Matijević , prof.

Dubravka Mrđen, prof.

Dominika Papić Kukić, prof.

Jadranka Režek, prof.

Sanda Stražičić, prof.

STRANI JEZICI

Vlasta Dobrilović, prof.

Brankica Grgić Elzner, prof.

Diana Hršak, prof.

Krunoslava Sušac, prof.

Diana Vrkljan Lovrić, prof.

 

 

DRUŠTVENI PREDMETI

mr.sc. Dragana Katunarić, prof.

Anka Rotter, dipl.politolog

 

Dubravka Vlaičević, vjeroučiteljica

Anita Brčić, prof.

Miodrag Vojvodić,vjeroučitelj

 

MATEMATIKA

Ankica Vlašiček, prof.

 

.

Mirjana Pavković, prof.

 

 

 

ELEKTRO GRUPA PREDMETA

Ratko Harauzek, dipl. ing

Boško Crnjak ,prof.

Nenad Divčić, prof.

Ivan Kovačević, dipl. ing.

 

 

Vesna Sesar, dipl. ing.

Sanja Vištica, dipl. ing.

Ljubica Papić, dipl. ing.

Filomena  Škobalj, dipl. ing

 

 

STROJARSKA GRUPA PREDMETA

 

Dragutin Biđin, prof.

Katarina Ćaćić, dipl.ing.

Marijana Kirša, dipl.ing.

Boris Babić, dipl.ing.

Valerija Bartolec, dipl. ing.

 

 

 

Vladimir Matijević, dipl. ing.

Mladen Miličević, dipl. ing.

Vjekoslav Sutlović, dipl. ing.

Zvonimir Vlaić, dipl. ing.

Mario Vlahović, dipl.ing.

Ivana Petričević, dipl . ing

 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Miroslav Bračić, prof.

Hrvoje Jularić, prof.

Miljenko Vujčić, prof.

Enio Prša, prof.

 

 

 

 

PRAKTIČNA NASTAVA

elektro

Damir Čolig, ing.

Siniša Mikulić, ing.

Darko Josip Zrinjan, ing.

Zdravko Primorac, ing.

Božidar Petković, suradnik

Branko Prišćan, suradnik

Mladen Klobučar, suradnik

strojari

Zlatko Hrženjak, ing.

Slavko Knežić, suradnik

Ivan Turk, suradnik

Robert Lešković, suradnik

Mirna Bevanda Marušić, suradnik

Tomislav Antolović, suradnik

Ažurirano Srijeda, 09 Rujan 2015 09:19
 
Uprava škole
Srijeda, 20 Svibanj 2009 17:04

Ravnatelj

ANTO DELAČ, dipl.ing

Administrativno
osoblje

ADELA JULARIĆ
tajnik škole


ZDENKA IVANČIĆ

administrator

Računovodstvo

LANA RUKAVINA
voditelj računovodstva

JERE  PILIĆ
računovodstveni referent

Razvojno stručna služba

NADA BEVANDA

pedagog

ANDREA KUHNER UREM

psiholog

ANDREA MEDIĆ

defektolog 

Voditelji nastave

mr.sc .DRAGANA KATUNARIĆ, prof.

Voditelj praktične nastave

 MARIJANA KIRŠA, dipl. ing.

Knjižničari

 DRAGICA KVESIĆ, prof.

Ažurirano Srijeda, 12 Listopad 2016 06:42
 


UPISI 2017./2018. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.