Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Natječaji
Natjecaji
Natječaj za Tajnika, prof. hrvatskog j. i stručni učitelj u PN-elektroinstalater
Srijeda, 20 Rujan 2017 08:15

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje

           NATJEČAJ

         za radna mjesta    

1.     nastavnika  hrvatskog jezika  (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme,  – 2  izvršitelja

Uvjeti: VSS - prof. hrvatskog jezika 

2.     stručnog učitelja u  praktičnoj nastavi - elektroinstalater

        (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme  - 1 izvršitelj

        Uvjeti: SSS – elektroinstalater 

3.     Tajnika Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

Uvjeti: a) VSS-Sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

                b) VŠS-Preddiplomski stručni studij upravne struke

Početak rada: 03.11.2017. godine 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč.tekst, 94/13.152/14,7/17.) , Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-  psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem  školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim propisima.

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 
Obavijest po natječaju
Petak, 12 Svibanj 2017 09:28
REPUBLIKA HRVATSKA
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, Selska 83 
 
Zagreb, 12.05.2017. 
 
 
Rezultati natječaja  
 
 
                                               OBAVIJEST  
 
kandidatima o izboru radnika po  provedenom natječaju od 03.04.2017. godine. 
 
Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto nastavnika/ce povijesti, izabrana je Biljana Mladina, prof. 
 
 
Ravnatelj: Anto Delač, dipl. ing. 
 
NATJEČAJ za radno mjesto nastavnika povijesti
Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 12:10

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje

           NATJEČAJ

        za radno mjesto

 

 

nastavnika povijesti (m/ž), na nepuno, neodređeno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno (7/40), – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: VSS – prof. povijesti

 

Ostali uvjeti:

             Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u   

             osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.            

             87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-

             pročišćeni tekst, 94/13,152/14,7/17.) i Pravilnika o stručnoj  

             spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u  

             srednjem školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

   

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (preslike)

 

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 03.04.2017. do 11.04.2017. godine

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

 

Zaprimljenu dokumentaciju Škola će vraćati samo na osobni zahtjev.
 
Rezultati natječaja za radna mjesta
Utorak, 24 Studeni 2015 16:34
REPUBLIKA HRVATSKA
Elektrostrojarska obrtnička škola
Zagreb, Selska 83

Zagreb, 24.11.2015.

Rezultati natječaja za radna  mjesta


OBAVIJEST

kandidatima o izboru radnika po  provedenom natječaju od 22.10.2015. i 30.10.2015. godine

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja  strojarstva, izabran je Danijel Vuković.

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

- na radno mjesto nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja  elektrotehnike, izabrani su: Filomena Škobalj, Ivan Sohor, Želimir Begović;

- na radno mjesto nastavnika povijesti izabrana je Biljna Vencel;

- na radno mjesto stručnog učitelja–suradnika u  nastavi  izabran  je Filip Petković;

- radno mjesto  spremačice  izabrana je Ružica Čuljak.


Ravnatelj: Anto Delač, dipl. ing.

Ažurirano Petak, 12 Svibanj 2017 09:32
 
Natječaji za radna mjesta
Četvrtak, 29 Listopad 2015 14:00
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
 
NATJEČAJ za radna mjesta
 
    
1. nastavnika  skupine  strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme,  – 2 izvršitelja
Uvjeti: VSS -dipl. ing. elektrotehnike 

2. nastavnika  skupine  strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na određeno, nepuno  radno vrijeme, 13 sati nastave,  – 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS - dipl. ing. elektrotehnike 

3. nastavnika povijesti (m/ž), na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno, do 31.08.2016. godine – 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS - prof. povijesti 

4. stručnog učitelja –suradnika u  nastavi - elektroinstalatera (m/ž), na određeno, nepuno  radno vrijeme - 16 sati nastave tjedno, do 31.08.2016. godine – 1 izvršitelj
Uvjeti: SSS – elektroinstalater 

5. spremačice (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:  osnovna škola ili SSS 

Ostali uvjeti: Sukladno  Zakonu odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) , Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN  1/96, 80/99) i ostalim propisima.
    
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  koja su navedena u  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 30.10.2015. do 06.11.2015. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
 
«<12345>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL