Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Natječaji
Natjecaji
Natječaj - Voditelj računovodstva
Petak, 27 Listopad 2017 13:12

       ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje 

           NATJEČAJ

         za radno mjesto  

Voditelja računovodstva  Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: VSS , VŠS – ekonomskog smjera, najmanje 2 godine 

             radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, 

              poznavanje rada na PC 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč. tekst, 94/13.152/14,7/17.)  i ostalim propisima.                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Petak, 27 Listopad 2017 13:18
 
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 20.9.2017.
Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:25

REPUBLIKA HRVATSKA

Elektrostrojarska obrtnička škola

Zagreb, Selska 83

 

Zagreb, 26.10.2017.

Rezultati natječaja od 20.09.2017. godine

 

                                                 OBAVIJEST

 

kandidatima o izboru radnika nakon  provedenog natječajnog postupka

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora  izabrani su slijedeći kandidati:

1.)  na radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika – 2 izvršitelja:

             - Ivana Barbarić, prof. hrvatske kulture i prof. soc.

             - Mateja Župančić, mag.croat.. i mag. edu..croat.

      2.)  na radno mjesto stručnog učitelja u praktičnoj nastavi – elektroinstalater,           

            izabran je Nikola Pondeljak, elektroinstalater

3.)  na radno mjesto Tajnika Škole izabrana je Karolina Deak, mag. iur.

 

 Ravnatelj:

 Anto Delač, dipl. ing.

Ažurirano Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:30
 
Natječaj za Tajnika, prof. hrvatskog j. i stručni učitelj u PN-elektroinstalater
Srijeda, 20 Rujan 2017 08:15

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje

           NATJEČAJ

         za radna mjesta    

1.     nastavnika  hrvatskog jezika  (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme,  – 2  izvršitelja

Uvjeti: VSS - prof. hrvatskog jezika 

2.     stručnog učitelja u  praktičnoj nastavi - elektroinstalater

        (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme  - 1 izvršitelj

        Uvjeti: SSS – elektroinstalater 

3.     Tajnika Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

Uvjeti: a) VSS-Sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

                b) VŠS-Preddiplomski stručni studij upravne struke

Početak rada: 03.11.2017. godine 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč.tekst, 94/13.152/14,7/17.) , Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-  psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem  školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim propisima.

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 
Obavijest po natječaju
Petak, 12 Svibanj 2017 09:28
REPUBLIKA HRVATSKA
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, Selska 83 
 
Zagreb, 12.05.2017. 
 
 
Rezultati natječaja  
 
 
                                               OBAVIJEST  
 
kandidatima o izboru radnika po  provedenom natječaju od 03.04.2017. godine. 
 
Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto nastavnika/ce povijesti, izabrana je Biljana Mladina, prof. 
 
 
Ravnatelj: Anto Delač, dipl. ing. 
 
«<123456>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2017./2018. – „DOĐITE U SELSKU“