Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Natječaji
Natjecaji
Obavijest o rezultatima natječaja od 3.5.2018. - računovodstveni referent
Nedjelja, 27 Svibanj 2018 09:34
REPUBLIKA HRVATSKA
Elektrostrojarska obrtnička škola
Zagreb, Selska 83

Zagreb, 24.05.2018.


Rezultati natječaja 


                                               OBAVIJEST 

kandidatima o izboru radnika po provedenom natječaju od 03.05.2018. godine.

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta, izabrana je Jelena Španiček.


Ravnatelj:
Anto Delač, dipl. ing.

 
NATJEČAJ za radno mjesto Administrator-računovodstveni referent
Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:38

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, SELSKA 83

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Administrator-računovodstveni referent (m/ž), na određeno, 

zamjena, puno  radno vrijeme

  – 1 izvršitelj


Uvjeti: SSS  – poznavanje rada na računalu

              

Ostali uvjeti: 

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.) i ostalim propisima.

                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1. Životopis

2. presliku dokaza o stručnoj spremi

3. presliku domovnice

4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

                         Dokazi

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:55
 
Rezultati natječaja
Ponedjeljak, 27 Studeni 2017 07:58

Rezultati natječaja za radno mjesto Voditelja računovodstva Škole

 
Natječaj - Voditelj računovodstva
Petak, 27 Listopad 2017 13:12

       ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje 

           NATJEČAJ

         za radno mjesto  

Voditelja računovodstva  Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: VSS , VŠS – ekonomskog smjera, najmanje 2 godine 

             radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, 

              poznavanje rada na PC 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč. tekst, 94/13.152/14,7/17.)  i ostalim propisima.                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Petak, 27 Listopad 2017 13:18
 
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 20.9.2017.
Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:25

REPUBLIKA HRVATSKA

Elektrostrojarska obrtnička škola

Zagreb, Selska 83

 

Zagreb, 26.10.2017.

Rezultati natječaja od 20.09.2017. godine

 

                                                 OBAVIJEST

 

kandidatima o izboru radnika nakon  provedenog natječajnog postupka

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora  izabrani su slijedeći kandidati:

1.)  na radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika – 2 izvršitelja:

             - Ivana Barbarić, prof. hrvatske kulture i prof. soc.

             - Mateja Župančić, mag.croat.. i mag. edu..croat.

      2.)  na radno mjesto stručnog učitelja u praktičnoj nastavi – elektroinstalater,           

            izabran je Nikola Pondeljak, elektroinstalater

3.)  na radno mjesto Tajnika Škole izabrana je Karolina Deak, mag. iur.

 

 Ravnatelj:

 Anto Delač, dipl. ing.

Ažurirano Četvrtak, 26 Listopad 2017 11:30
 
«<123456>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“