Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Natječaji
Natjecaji
Javni poziv za maturalno putovanje objavljen 22.01. 2019.
Srijeda, 23 Siječanj 2019 12:50

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 

Ažurirano Srijeda, 23 Siječanj 2019 12:56
 
Natječaj za radno mjesto Nastavnik elektro grupe predmeta
Utorak, 22 Siječanj 2019 10:44
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
Nastavnik elektro grupe predmeta (m/ž), na neodređeno,  puno  radno vrijeme
– 1 izvršitelj

Uvjeti: VSS
  • inženjer elektrotehnike
  • poznavanje rada na računalu
              
Ostali uvjeti: 
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.152/14, 07/17., 68/18) i ostalim propisima.
                                  
Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:
1. Životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr
 
Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
Ažurirano Utorak, 22 Siječanj 2019 10:55
 
Rezultati natječaja od 22.10.2018.
Srijeda, 14 Studeni 2018 13:59
REPUBLIKA HRVATSKA
Elektrostrojarska obrtnička škola
Zagreb, Selska 83
14.11.2018. godine

Rezultati natječaja 
OBAVIJEST 

kandidatima o izboru radnika po provedenom natječaju od 22.10.2018. godine.

na radno mjesto: Nastavnika povijesti, na određeno, zamjena, puno radno vrijeme, izabran je Krunoslav Jakobović, profesor povijesti i etnologije.

Ravnatelj:
Anto Delač, dipl. ing.
Ažurirano Srijeda, 14 Studeni 2018 14:01
 
NATJEČAJ za radno mjesto: Nastavnik povijesti
Ponedjeljak, 22 Listopad 2018 06:30
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto

Nastavnik povijesti (m/ž), na određeno, zamjena za bolovanje, puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj
 
Uvjeti: VSS - profesor povijesti

                   - poznavanje rada na računalu
              
Ostali uvjeti: 
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12,94/13.152/14,07/17., 68/18.) i ostalim propisima.
                                  
Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:
1. Životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci). 
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka
HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
                         
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr
 
Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Ponedjeljak, 22 Listopad 2018 06:44
 
Obavijest kadidatima o izboru radnika po provedenom natječaju od 23.07.2018. godine
Petak, 31 Kolovoz 2018 13:26

Obavijest (PDF)

 

Ažurirano Petak, 31 Kolovoz 2018 13:30
 
«<12345678>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“