Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Novosti
Novosti
Obavijest učenicima koji koriste Samoborček
Ponedjeljak, 13 Svibanj 2019 16:27
 
Molimo učenike koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. da, najkasnije do 5. lipnja 2019., dostavite obrazac za povrat sredstava i svu potrebnu dokumentaciju u računovodstvo škole.
 
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika).
 
 
Ažurirano Ponedjeljak, 13 Svibanj 2019 16:35
 
Natječaj za radno mjesto Nastavnik elektro grupe predmeta (natječaj vrijedi od 2.5.2019. do 17.05.2019. godine)
Četvrtak, 02 Svibanj 2019 12:14
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
Nastavnik elektro grupe predmeta (m/ž), na neodređeno,  puno  radno vrijeme
– 1 izvršitelj

Uvjeti: VSS
 • inženjer elektrotehnike
 • poznavanje rada na računalu
              
Ostali uvjeti: 
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.152/14, 07/17., 68/18) i ostalim propisima.
                                  
Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:
1. Životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr
 
Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
Ažurirano Četvrtak, 02 Svibanj 2019 12:16
 
PROLJETNI ODMOR UČENIKA
Subota, 13 Travanj 2019 19:15
 
Proljetni odmor učenika u školskoj 2018./2019.godini započinje u četvrtak 18. travnja 2019. god. i traje do zaključno petka 26. travnja 2019. godine.

Dani 29.04. i 30.04. Godišnjim planom i program rada Škole proglašeni su nenastavnim, te se svi učenici upućuju na praksu kod obrtnika, a 01.05. je Međunarodni praznik rada – neradni dan.
 
Na nastavu se vraćamo u četvrtak 02. svibnja 2019. godine i to prema rasporedu za I. turnus, što znači da su „strojari““ ujutro, a „elektro“ razredi popodne.

Svim učenicima, njihovim roditeljima i zaposlenicima Škole želimo SRETAN USKRS i proljetne praznike sa željom da se svi odmorni vratimo na nastavu, te zajedno uspješno privedemo kraju još jednu školsku godinu.
Ažurirano Subota, 13 Travanj 2019 19:24
 
VELIKI INTERES UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA PREZENTACIJU OBRTNIČKIH ZANIMANJA NA 4. ZAGREBAČKOM OBRTNIČKOM SAJMU 03.-05.04.2019.
Četvrtak, 11 Travanj 2019 12:07
 
I  ove  godine  naša  škola  je  sudjelovala  na  prezentaciji obrtničkih zanimanja  na  4. ZOS-u  u  paviljonu  7 i 7a Zagrebačkog velesajma.
Ažurirano Četvrtak, 11 Travanj 2019 13:41
Više...
 
Obilježavanje 01.04. 2019.g Dana borbe protiv alkohola
Četvrtak, 04 Travanj 2019 06:44

U našoj školi dana 01. 04. 2019. obilježen je Dan borbe protiv alkohola. U provedbi  su sudjelovali učenici vršnjački edukatori koji sudjeluju u Preventivnom programu Zdravo ! Promovirane su bezalkoholne navike kod mladih , učenicima je pod velikim odmorom dijeljen zdravi napitak i jabuke. Na preventivnim radionicama su izrađeni plakati za obilježavanje toga dana i zdravog stila života. 

Ažurirano Četvrtak, 04 Travanj 2019 06:49
Više...
 
«<12345678910>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.

 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ