Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Novosti
Novosti
NATJEČAJ za radno mjesto Administrator-računovodstveni referent
Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:38

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, SELSKA 83

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Administrator-računovodstveni referent (m/ž), na određeno, 

zamjena, puno  radno vrijeme

  – 1 izvršitelj


Uvjeti: SSS  – poznavanje rada na računalu

              

Ostali uvjeti: 

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.) i ostalim propisima.

                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1. Životopis

2. presliku dokaza o stručnoj spremi

3. presliku domovnice

4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

                         Dokazi

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:55
 
3. ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM I ESOŠ
Ponedjeljak, 30 Travanj 2018 06:20

Na Velesajmu se od 25.04.-27.04. 2018. održao 3.Zagrebački obrtnički sajam koji je prvenstveno bio namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola s ciljem promocije obrtničkih zanimanja.
 
Ažurirano Ponedjeljak, 30 Travanj 2018 06:40
Više...
 
Otvorenje murala
Četvrtak, 19 Travanj 2018 10:46
 
Dragi prijatelji Zagrebandera, povodom otvorenja murala u školskom dvorištu pozivamo vas na zabavu u petak, 20. travnja 2018. od 19 sati. 
Ažurirano Četvrtak, 19 Travanj 2018 10:49
 
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Ponedjeljak, 16 Travanj 2018 13:40
Procedura stvaranja ugovornih obveza (DOC)
Ažurirano Ponedjeljak, 16 Travanj 2018 13:41
 
PROJEKT- PREDSTAVA „MI MLADI“
Utorak, 20 Ožujak 2018 09:15
Naša škola nastavila je i ove godine suradnju s udrugom Kultura nova, ali na nešto drugačiji način; do sada smo bili „domaćini“ predstavama u organizaciji  Kulture nove, kao što su „Mamaurluk“, „Biti drukčiji“ i dr., a ove smo se godine odlučili i sami okušati „na daskama koje život znače“.
Ažurirano Srijeda, 21 Ožujak 2018 07:28
Više...
 
«<12345678910>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2017./2018. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.

  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ