Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Važni dokumenti
Važni dokumenti
Prikazati # 
# Web Linkovi Klikova
1   Link   Statut - rujan 2015.
581
2   Link   Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
491
3   Link   Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
508
4   Link   Školski kurikulum 2017.-2018.
645
5   Link   Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
453
6   Link   Godišnji plan 2017.-2018.
651
7   Link   Izmjene statuta - prosinac 2015.
402
8   Link   Pravilnik o kućnom redu
451
9   Link   POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG I RAZREDNOG VIJEĆA
1309
10   Link   Plan nabave 2017.
234
11   Link   Izmjene Statuta – srpanj 2016.
206
12   Link   Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
206
13   Link   Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
174
14   Link   PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA 8.2017.
240
15   Link   IZMJENE STATUTA – STUDENI 2017.
66

UPISI 2017./2018. – „DOĐITE U SELSKU“