Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Važni dokumenti
Važni dokumenti
Prikazati # 
# Web Linkovi Klikova
1   Link   Statut - rujan 2015.
511
2   Link   Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
421
3   Link   Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
438
4   Link   Školski kurikulum 2017.-2018.
539
5   Link   Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
391
6   Link   Godišnji plan 2017.-2018.
550
7   Link   Izmjene statuta - prosinac 2015.
337
8   Link   Pravilnik o kućnom redu
373
9   Link   POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG I RAZREDNOG VIJEĆA
997
10   Link   Plan nabave 2015
162
11   Link   Izmjene Statuta – srpanj 2016.
146
12   Link   Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
136
13   Link   Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
120
14   Link   PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA 8.2017.
86