Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Popis zanimanja
Popis zanimanja
Automehatroničar

Pilot zanimanje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Hrvatskom obrtničkom komorom

za sve informacije obratite se : GZT –ABU Ured Projekta, Medulićeva 9 ,

tel. 4846-026

Automehatroničar održava i popravlja osobna vozila te provjerava kompleksne tehničke sustave i obavlja popravke. Prema želji kupaca u osobna vozila ugrađuje dodatnu opremu i dijelove. Radno mjesto može biti i kod proizvođača te u autokućama gdje savjetuju kupce. Njihove kompetencije također se traže i prodaji. Automehatroničar nakon procjene štete na vozilu mora izraditi popis rezervnih dijelova i izraditi troškovnik. Na radnom mjestu obavljaju se zahtjevni poslovi s najsuvremenijom tehnikom motornih vozila, računalima i tehnikom ispitivanja. Ipak uz mnogobrojne analitičke poslove u radionici potrebno je naručiti, izmijeniti i kontrolirati dijelove.

Složena tehnika motornih vozila zahtijeva dobru sposobnost donošenja zaključaka o sustavima i njihovoj međusobnoj povezanosti. Interes za motorna vozila te dobro fizičko-tehničko razumijevanje , posebno područja elektronike, pneumatike i hidraulike, važni su uvjeti za obrazovanje automehatroničara.

Važna područja naukovanja : održavanje i njega automobila, demontaža, popravak i montaža tehničkih sklopova i sustava motornih vozila, testiranja i popravljanje elektronskih sustava, testiranje i popravljanje sustava upravljanja i regulacije vozila, kontrola i popravak motorne mehanike i sustava upravljanja motorom, servisiranje i popravak ispušnog sustava, sustav prijenosa snage i kočionog sustava, dijagnosticiranje, popravak i naknadna ugradnja dodatnih sustava i karoserije, sustava udobnosti i sigurnosti.

Nakon naukovanja automehatroničar može raditi u automobilskoj industriji ili u obrtu za osobna vozila. Mogućnost zapošljavanja postoje i u službama pomoći na cesti ali i u prodaji automobila i savjetovanju. Strukovno obrazovanje nije završeno uspješnim polaganjem pomoćničkog ispita. Daljnje usavršavanje je važno kako bi se mogao držati korak s razvojem.

Nastavni plan za zanimanje automehatroničar

 
Automehaničar
Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru te na kočionom i upravljačkom sustavu motornih vozila. Automehaničari trebaju poznavati dijelove i principe rada motora, kao i toplinske te hidraulične zakone i procese. Pri servisiranju automehaničari ispituju dijelove motora , mehanizme kočenja, podsustav za paljenje te signalnu opremu. U radu se služe elektroničkim i drugim mjernim instrumentima, sredstvima za čišćenje, ručnim alatima i strojevima za obradu metala. Za zanimanje automehaničar poželjno je dobro zdravlje (naročito dišnih organa) te prosječna snaga i tjelesna izdržljivost zbog teških uvjeta rada. Potrebna je  spretnost ruku i prstiju,  koordinacija pokreta s vidom te dobar vid i sluh. Od psihičkih osobina zahtijeva se dobra sposobnost rasuđivanja. Teorijska nastava za zanimanje automehaničar sadrži ove važne stručne predmete: elementi strojeva, elektrotehnika, hidraulika i pneumatika, motori s unutrašnjim izgaranjem i tehnologija automehanike. Za veći opseg posla moguća je dobra zarada, no zbog velike konkurencije izgledi za zapošljavanje su prosječni. Nakon tri godine pomoćničkog rada i položenoga majstorskog ispita, automehaničar može otvoriti samostalan obrt. Zanimanju automehaničar bliska su ova zanimanja: brodomehaničar, zrakoplovni mehaničar, mehaničar industrijskih poljoprivrednih strojeva, autolimar, autoelektričar i vulkanizer.
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje AUTOMEHANIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 112 /2004. 
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2135.htm
 
Autolimar
Autolimar uklanja oštećenja na motornim vozilima; popravlja, izrađuje i zamjenjuje dijelove karoserije, rubnike, blatobrane, pragove i ispušne cijevi. Autolimar mora poznavati konstrukcije karoserije, materijale od kojih su izrađene i njihova svojstva. Mora znati čitati crteže, vršiti precizna mjerenja , oblikovati lim, spajati limove zavarivanjem, spajati elemente, poznavati postupke strojne i ručne obrade. U programu za osposobljavanje autolimara najvažniji su predmeti :elektrotehnika, elementi strojeva, tehnologija autolimarije i konstrukcija karoserije. Za zanimanje autolimar poželjno je dobro zdravlje ( osobito dišnih organa) i tjelesna izdržljivost. Uvjeti rada dosta su teški. Zbog naglašenosti rada prstiju i ruku važna je spretnost. Nužno je snalaženje u dokumentaciji. Izgledi za zapošljavanje su prosječni. U početku autolimar radi kao pomoćnik , a nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita može otvoriti vlastiti obrt.
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje AUTOLIMAR nalazi se u Narodne novine broj : 112 /2004.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2134.htm
 
Autoelektričar
Autoelektričari održavaju rasvjetu, paljenje, električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu. Autoelektričari moraju poznavati princip rada elektroničkih sustava, prepoznati kvar, ispitati i zamijeniti elektroničke komponente. Moderni automobili imaju sve više elektroničkih reguliranih funkcija ,pa je primjena osnovnih znanja elektrotehnike i elektronike za električne i elektroničke uređaje u automobilu ključna za ovo zanimanje. Autoelektričari moraju imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja, dobar sluh te dobru motoričku spretnost prstiju i ruku. Od psihičkih osobina traži se dobra sposobnost rasuđivanja. Poželjna je dobra sabranost u radu. Temeljne matematičke sposobnosti potrebne su i zbog kasnijeg napredovanja. U teorijskom dijelu osposobljavanja važni su ovi stručni predmeti : autoelektrika, elektronične komponente, elektrotehnički materijali, električni strojevi, računalstvo, tehničko crtanje i elementi strojeva. Zanimanje autoelektričar dosta je zahtjevno, a uvjeti rada mogu biti teški. Mogućnost zapošljavanja je prosječna. Autoelektričari rade najprije kao pomoćnici, a nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt. Bliska zanimanja su elektroinstalater, elektromehaničar i automehaničar.
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje AUTOELEKTRIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 112 /2004. http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2133.htm
 
Elektromehaničar
Elektromehaničari održavaju, popravljaju, sastavljaju i rastavljaju električne strojeve te kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima i u obrtu. U industriji mogu raditi na sastavljanju uređaja, pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na proizvodima, na završnoj kontroli, izradi tehničkih crteža, ručnoj obradi metala, spajanju aparata, zaštiti materijala od korozije. U obrtničkom načinu rada elektromehaničar ispituje uređaje kako bi pronašao kvar, rastavlja ih radi pregleda unutrašnjih dijelova, provjerava mogućnost nastanka kratkog spoja u električnim sustavima, služi se električnim instrumentima, zamjenjuje elektroničke komponente, popravlja ili zamjenjuje strojarske elemente, učvršćuje, podmazuje, čisti i povezuje dijelove aparata. Za ovo zanimanje potrebni su dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja, usklađenost pokreta s vidom, spretnost ruku i prstiju, dobra kondicija. Od psihičkih osobina potrebne su dobra koncentracija, preciznost u radu, sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema. Za zanimanje elektromehaničar ključni su ovi teoretski predmeti: elementi strojeva, elektrotehnički materijali, elektroničke komponente, električne instalacije i kućanski aparati. Elektromehaničar radi kao pomoćnik, a nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita može otvoriti vlastiti obrt. Uvjeti rada mogu biti teški. Naručioci usluga u obrtu mogu biti privatne osobe, ugostiteljske i trgovačke radnje, uredi, bolnice , škole te druge ustanove.
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 136 /2003.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2010.htm
 
Elektroničar-mehaničar
Elektroničari-mehaničari proizvode, sastavljaju, kontroliraju i održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu. Elektronička oprema obuhvaća televizore, radio tehniku, audiotehniku i videotehniku, telefone, radare, opremu za kontroliranje proizvodnih procesa u industriji te opremu za kontrolu medicinske opreme. Elektroničari- mehaničari instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, proučavaju način rada opreme, provjeravaju uobičajene uzroke kvarova, koriste se nacrtima i uputama, otklanjaju kvarove strujnog kruga, zamjenjuju neispravne komponente te određuju isplativost popravka. Za zanimanje elektroničar- mehaničar, uz dobar vid na blizinu, nužni su sposobnost razlikovanja boja, dobra koordinacija pokreta i vida te spretnost ruku i prstiju. Od psihičkih osobina traži se sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema , visok stupanj apstraktnog mišljenja i dominiranje znanja nad vještinama. U osposobljavanju za zanimanje elektoničar- mehaničar naglasak je na stjecanju znanja. Osnovni teorijski predmeti jesu : tehničko crtanje, elektronički materijali i komponente, digitalna elektronika, osnove radijske i televizijske tehnike, mjerno- regulacijska tehnika i audiouređaji. Elektroničari- mehaničari rade najprije kao pomoćnici u servisima ili se zapošljavaju u industriji. U servisima postoji dobra mogućnosti zarade, ovisno o opsegu posla. Nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita, dotadašnji pomoćnik može otvoriti vlastiti obrt. Bliska zanimanja su finomehnaičar, elektromehaničar, tehničar za finomehaniku, elektrotehničar i tehničar za računalstvo.

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR nalazi se u Narodne novine broj : 136/2003.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2009.htm
 
Elektroinstalater

Elektroinstalater postavlja električne uređaje, popravlja i postavlja električne instalacije za potrebe industrije i domaćinstava. Elektroinstalateri održavaju postavljene uređaje i otklanjaju moguće kvarove. Rade na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Rade u otvorenim i zatvorenim prostorima, često pod nepovoljnim vremenskim uvjetima . Potrebni su mirnoća i staloženost u radu, sposobnost održavanja ravnoteže , sposobnost rada na visinama. Poželjno je da su dobrog zdravlja , prosječne tjelesne snage i natprosječne tjelesne izdržljivosti. Neophodno je razlikovanje boja. Trebaju imati dobar vid na blizinu i daljinu. Stručni dio obrazovanja za zanimanje elektroinstalatera obuhvaća predmete kao što su : osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici, električne instalacije, elektroničke komponente, električne mreže i električni strojevi . Znanje teorijskih predmeta služi kao osnova za razumijevanje i praćenje praktične nastave . Mogućnost zapošljavanja je prosječna. Elektroinstalateri zaposleni u servisima mogu nakon tri godine rada polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Primanja elektroinstalatera zaposlenih u poduzećima ovise o poslovanju poduzeća.

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program zanimanje
ELEKTROINSTALATER nalazi se u Narodne novine broj : 136 /2003.
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2014.htm

 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.

  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ
  • ESOŠ